RD Králíky

Studie rodinného domu na kraji obce Králíky.

Stavba má jednoduchý objem. Její poloha na pozemku a osazení v terénu byly zvoleny se zřetelem na co největší oslunění vnitřních prostor. Tomu odpovídají i velké prosklené plochy ve fasádě. Dům je částečně zapuštěna pod úroveň stávajícího terénu cca 1,5m na severovýchodní straně. Objekt má jedno obytné nadzemní podlaží a jedno obytné podkroví.  Garážové stání pro jedno osobní auto je pod lehkým zastřešením v místě příjezdové rampy. Zastřešení je kotveno do betonové zdi, která také tvoří jakási záda skleníku. Příjezdovou rampou o délce 18m se dostáváme na úroveň 1NP.

Materiálové řešení domu – záměrem je použít přírodní materiál – dřevo – v maximální míře. Konstrukční systém bude z dřevěných panelů, vnější povrch jak fasády tak střechy bude z dřevěných šindelí bez povrchové úpravy.

 

Studie 2012

Koláž: Markéta Bromová

 

2012 Soukromá osoba bydlení, dřevostavba