portret-02Markéta Bromová

Podstatou mé práce je pochopení potřeb a životního stylu klienta. Klien­t je na prvním místě. Veřím, že důk­ladná příprava přináší kval­itní výsledky.

Nabízím komplexní zpracovaní architektonické zakázky. Vypracovávám architektonické a objemové studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentace, nabízím komplexní služby i v oblasti přípravy staveb, inženýrské činnosti a zajišťování autorského dozoru během realizace stavby. Při zpracování všech zakázek spolupracuji s odbornými specialisty a inženýry a plně zastupuji klienta v celém procesu.

Autorizovaný architekt
Číslo autorizace 4034